Prindër, zgjohuni sa jeni akoma në kohë! Duhet ta lexoni patjetër!

Licenza Creative Commons
Ndalohet kopjimi i shkrimit!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *